Maturita z matematiky

Oznamujeme, že maturitní obory vzdělávání Ekologie  a životní prostředí a Sociální činnost nebyly nařízením vlády z 19. 12. 2016 zařazeny mezi obory vzdělávání, v nichž matematika bude zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky (státní maturity).