Krajské kolo Ekologické olympiády

Naše škola každoročně pořádá ve spolupráci s Ekocentrem Spálené Poříčí, Zoologickou zahradou Plzeň, Krajským úřadem Plzeňského kraje a Lesy ČR krajské kolo ekologické olympiády pro střední školy Plzeňského kraje. Každoročně je vyhlašováno jiné ekologické téma.
Ekologická olympiáda je dvoudenní setkání žáků středních škol a jejich vyučujících. Žáci plní teoretické (testy, kvízy, křížovky) i praktické (terénní, poznávačky, laboratorní, projektové apod.) úkoly s příslušným tematickým zaměřením. Vítězné družstvo krajského kola postupuje do národního kola ekologické olympiády. V roce 2005 a 2011 pořádala naše škola i celostátní kolo.