INFORMACE K OPATŘENÍM V SOUVISLOSTI S CORONAVIREM

Vážení rodiče, milí studenti,
těšíme se na Vás příští týden po skončení jarních prázdnin. S ohledem na preventivní opatření přijímaná v ČR kvůli koronaviru zároveň všechny žádáme, aby byli ohleduplní, sledovali aktuální doporučení hygieniků a řídili se jimi.
V současné chvíli platí následující:
1/ POVINNÁ karanténa pro všechny, kdo se od soboty 7. března vracejí z ITÁLIE.
Ministerstvo zdravotnictví vyzývá, aby lidé bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
Více https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradn...

2/ Ostatním, kdo se vracejí z oblastí nákazy, doporučuje Krajská hygienická stanice Plzeň zůstat preventivně po návratu 14 dní doma.
Po návratu z rizikových oblastí v zahraničí proto požádejte o telefonickou konzultaci Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje (KHS PK) nebo svého praktického či dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup. Žádáme o dodržení stanoveného postupu bezprostředně po návratu z rizikových oblastí a návrat Vašeho dítěte do školního kolektivu zvolit až po ujištění ze strany KHS PK, že je to možné. Toto ujištění je i pro nás důležitým argumentem pro bezproblémový návrat žáků a jedna z možností, jak zamezit výskytu a šíření této virové infekce.
Za rizikové oblasti se považují:
Evropa - Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko
Mimoevropské státy - Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán
Neustále sledujte aktuální informace KHS PK, https://www.khsplzen.cz/informace/, kde jsou aktualizována stanoviska a kontakty pro náš region a případně stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.
Kontaktujte telefonicky dle místa Vašeho trvalého bydliště územní pracoviště odboru protiepidemického KHS PK (Po-Pá - 7:00 - 15:00), které případně rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény:
Plzeň-město - 377 155 100, -106, -107
Domažlice - 377 033 963
Plzeň-jih - 377 155 205, -212
Klatovy - 376 370 624
Plzeň-sever - 377 155 204, -216
Rokycany - 371 709 430
Tachov - 374 732 518
Infolinka mimo pracovní dobu (Po-Pá 15:00 - 20:00; SO, Ne, svátky 8:00 - 20:00) - 724 090 060
Infolinka Státní zdravotní ústav - 725 191 367, 724 810 106
Po nařízení karantény ze strany KHS PK Vám příslušný praktický lékař vystaví potvrzení o nařízení karantény nebo dětský lékař vystaví potvrzení o ošetřování člena rodiny. Pokud se objeví příznaky onemocnění jako teplota, kašel, dušnost, zůstaňte doma a kontaktujte neprodleně KHS PK nebo kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň na telefonním čísle 377 402 264, -657. Lze také využít tísňovou linku 112, kde Vás přepojí na infolinku 724 090 060, která řeší problematiku nového typu koronaviru v Plzeňském kraji.
Více například zde: http://www.khsplzen.cz/informace/1909-doplnujici-informace-pro-obcany-pl...
Pokud se na některé z našich žáků karanténa vztahuje, prosíme, abyste zaslali informaci třídním učitelům prostřednictvím Škola Online nebo na email info@cisplzen.cz.

3/ Ve škole zvyšujeme hygienická opatření, zejmena pravidelný úklid desinfekčními prostředky.
O aktuální situaci ve vztahu ke škole Vás budeme informovat na školním webu.

Děkujeme Vám za zodpovědný přístup k dané situaci. Přejeme všem pevné zdraví a pohodový návrat z prázdnin
Kateřina Chejlavová, ředitelka školy