Centrum kolegiální podpory FIE

Již několik let využíváme při práci s dětmi na 1. i na 2. stupni metodu rozvoje kognitivních schopností, kteru vyvinul izraelský psycholog Reuven Feuerstein. Jmenuje se metoda instrumentálního obohacování, zkráceně FIE. Užívá takové nástroje, jejichž pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Zásadním předpokladem metody je zkušenost zprostředkovaného učení. Hrajeme si a přitom se učíme různé strategie, plánujeme, spolupracujeme, stavíme, bouráme, tvoříme. Informace vyvozujeme, předáváme si je, třídíme je, dáváme jim význam, hodnotíme je podle důležitosti v daném kontextu a vytváříme si k nim emoční vztahy.

Považujeme FIE za skvělý způsob jak rozvíjet všechny děti, pro každou skupinu může mít jiný přínos. Proto jsme postupně proškolili tým osmi pedagogů a stali jsme se ve spolupráci s organizacemi Liga lidských práv a Charlie Karlín takzvaným Centrem kolegiální podpory FIE. V rámci dvouletého projektu jsme prezentovali metodu FIE a naše zkušenosti s ní rodičovské, ale i odborné a široké veřejnosti. 

Od školního roku 2021/2022 je FIE součástí našeho vzdělávacího programu. Má podobu vyučovacího předmětu s časovou dotací 1 hodina týdně ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Starším dětem nabízíme možnost pokračovat s FIE v zájmovém kroužku, ve výuce uplatňujeme principy této zajímavé metody.