Celorepubliková síť Laborky.cz

V lednu 2019 jsme se zapojili do projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném, jehož cílem je podpořit pedagogy v badatelsky orientovaném vyučování.
Dvě naše kolegyně ze ZŠ a kolega ze SŠ provádějí se žáky a studenty v přírodovědných předmětech pokusy, k nimž připravuje síť odborné metodiky. Zároveň jako centrum kolegiální podpory nabízíme tyto zajímavé aktivity také dalším kolegům pedagogům z regionu.

V rámci projektu jsme získali rozsáhlé vybavení pro badatelsky orientované vyučování, které můžeme využívat v různých předmětech s různými věkovými skupinami. Těší nás, že se daří zpestřit výuku a zvýšit zájem žáků o fyziku, chemii a další přírodovědné předměty.

Projekt je součástí VÝZVY Č. 02_16_010 BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I financované z fondů EU. Více o projektu na http://010.laborky.cz