Žákovský projekt ekologizace školy

Studenti třetího ročníku ekologického oboru zpracovávají každoročně žákovský projekt. V letošním školním roce je jeho tématem ekologizace školy. Studenti se rozdělili do tří skupin, ve kterých budou zpracovávat návrhy na ekologizaci naší školy. Každá skupina vypracuje vlastní projekt, ve kterém zohlední jeho návaznost na další aktivity školy, jeho potřebnost a následnou udržitelnost. Na závěr studenti zpracují prezentace, které budou před svými vyučujícími a spolužáky obhajovat. Vítězný projet bude podpořen 10 000,- Kč a bude z těchto finančních prostředků realizován v rámci předmětu praxe a monitoring.