Šestý titul Zelená škola Plzeňského kraje pro CIŠ Plzeň

Církevní střední škola Plzeň se stala vítěznou Zelenou školou Plzeňského kraje ve školním roce 2015/2016. Vyhodnocení 7. ročníku této soutěže proběhlo na Krajském setkání koordinátorů ekologické výchvy 24. 11. 2016. Cílem této soutěže je každoročně ohodnotit a ocenit tři nejlepší střední školy, které se aktivně zapojují do realizace ekologické výchovy. Naše škola získala šestý titul Zelené školy Plzeňského kraje, který je cenným oceněním celoroční práce. Finanční odměna bude použita na nákup odborného vybavení pro praktickou výuku.