Šablony II pro CZŠ Plzeň

V září 2018 jsme zahájili dvouletý projekt, tzv. šablony, financované z Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3
Cílem dvouletého projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Mohli jsme poradenské služby školy rozšířit o speciální pedagožku, která pomáhá v práci nejen se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizujeme projektové dny ve škole i mimo školu, podporujeme další vzdělávání pedagogů i zapojení odborníků z praxe do výuky. Podporujeme úspěch žáků formou doučování, otevřeli jsme nové zájmové kluby.