Spustili jsme nové webové stránky školy

Představujeme nový web, který Vám mají přiblížít Církevní ZŠ a SŠ Plzeň. Prosíme o shovívavost vůči zkušebnímu provozu, během kterého budeme vylaďovat případěné technické nedostatky a doplňovat informace.

Protože se základní škola teprve připravuje a do plného života se zrodí až se začátkem školního roku 2016/17, mnohé důležité údaje budou přibývat postupně.  

Střední škola má naopak dvacetiletou tradici působení ve Spáleném Poříčí, kde letos vyučuje posledním rokem. V létě 2016 ji čeká stěhování do Plzně a školní rok 2016/17 zahájí výuku společně se základní školou v nové budově v Táborské 28. Na těchto webových stránkách proto zatím najdete základní informace o SŠ, její aktuální život i předchozí tradici můžete sledovat stáe na původním webu školy www.csos.