Historicky první pololetní vysvědčení na naší škole