Revitalizace školní zahrady

V roce 2017 realizujeme projekt Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výuky, který finančně zajistil Fond životního prostředí města Plzně. V rámci tohoto projektu proběhne kácení nebezpečných stromů, výstavba venkovní učebny a především výsadby nové zeleně. V postranní části zahrady budou vysázeny především původní stromy a keře, v této zeleni instalujeme pozorovatelny drobných živočichům např. krmítka, budky, hmyzí domečky apod. V přední části zahrady proběhne výsadba okrasných druhů, která bude oddělovat výzkumnou část zahrady, ve které bude instalována meteorologická budka, srážkoměr a další drobná zařízení monitorující životní prostředí. Dále proběhne v rámci tohoto projektu nákup dalšího vybavení školní akva-tery. Školní zahrada, akva-tera a stávající laboratoř biologie a chemie jsou využívány k ekologické výchově nejen studentů oboru ekologie, ale i žáků základních škol.