Kurzy pro profesionální chůvy

V roce 2014 se škola zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Podpory nabídky dalšího vzdělávání. Jedná se o projekt Profesionální chůva dle NSK (Národní soustava kvalifikací), jehož cílem je rozšíření nabídky programů v oblasti dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Počátkem roku 2020 proběhnou kurzy další.