Přijímací řízení na SŠ AKTUALIZOVANÉ INFO A TERMÍNY

V důsledku současné epidemiologické situace naše škola využila možnost konat přijímací zkoušky do prvního ročníku školního roku 2021/2022 formou školní přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se v letošním školním roce konat nebude. 

 

Školní přijímací zkouška se bude konat formou motivačního dopisu a ústního pohovoru a bude jedním ze tří kritérií přijímacího řízení, podle kterého budou uchazeči přijímání ke studiu.

Motivační dopis přikládají uchazeči již k přihlášce. Ústní pohovor proběhne v následujících termínech:

1. řádný termín               6. 5. 2021

2. řádný termín               7. 5. 2021

Uchazeči do přihlášky ke studijnímu oboru uvedou termín, ve kterém chtějí školní přijímací zkoušky konat. Školní přijímací řízení konají pouze jednou.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE UCHAZEČE OBDRŽÍ NEJPOZDĚJI DO 19. 3. INFORMAČNÍ EMAIL O DALŠÍM PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. DÁLE 10 PRACOVNÍCH DNŮ PŘED KONÁNÍM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ŠKOLA ODEŠLE POŠTOU POZVÁNKU K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE S PODROBNÝMI INFORMACEMI O PRŮBĚHU ZKOUŠKY. 

 

1. náhradní termín         1. 6. 2021

2. náhradní termín         4. 6. 2021.

Uchazeči, kteří se ze závažných zdravotních či osobních důvodů omluví ředitelce školy a ta jejich omluvu uzná, mohou konat náhradní termín přijímacího řízení.

 

 

Zájemci o studium budou hodnoceni podle následujících kritérií:

bodové ohodnocení motivačního dopisu a ústního pohovoru (maximální počet bodů 35)

bodové ohodnocení průměrného prospěchu  (maximální počet bodů 55)

bodové ohodnocení doložených skutečností, které dokládají zájem uchazeče o obor (maximální počet bodů 10). 

 

Podrobné informaci o přijímacím řízení, především o jednotlivých kritériích a jejich hodnocení, najdete ve Směrnici o přijímacím řízení.

http://ss.cisplzen.cz/sites/default/files/Sm%C4%9Brnice%20p%C5%99ij%C3%A...

 

Nové video o škole a maturitních oborech najdete na https://player.vimeo.com/video/504275319