Vítejte

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň je a není nová škola. Pod názvem Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí jsme dvacet let vzdělávali a vychovávali ekology a pracovníky v sociálních službách v městečku na jižním Plzeňsku. Od září 2016 jsme přenesli své působení do Plzně a rozšířili naši vzdělávací nabídku o 1. a 2. stupeň základní školy. To vše se odráží v našem novém názvu. Naší vizí je poskytovat žákům a studentům nejen kvalitní vzdělání, ale podporovat je také v osobnostním a duchovním růstu. Nepovažujeme školu za "přípravku" na život, ale součást života tady a teď. Chceme vytvářet prostředí, kde každý najde své místo a uplatnění. Talenty, nadání a schopnosti jsou různé. Objevovat a tvořit můžeme všichni. Každý máme své jedinečné místo.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Den otevřených dveří ZŠ pro budoucí prvňáčky
Zveme rodiče budoucích prvňáčků i děti
Dny otevřených dveří SŠ
Srdečně zveme všechny zájemce o studium
Přihlašování na den otevřených dveří SŠ
Srdečně vás zveme na den otevřených
Přijímací řízení na SŠ
Přijímací zkouška se bude konat formou